Mikä on vaarallinen rasvamaksa?

Rasvamaksa on sairaus, joka tavallisesti on totuttu liittämään liikaan alkoholin käyttöön. Nykyään tavallisempi rasvamaksan aiheuttaja on runsaskalorinen ja etenkin runsaasti fruktoosia sisältävä ruokavalio. Esimerkiksi runsas sokeroitujen virvoitusjuomien käyttö saattaa aiheuttaa rasvamaksan kehittymisen jopa lapsille.

Rasvamaksaksi kutsutaan tilaa, jossa maksan solukkoon on kertynyt ylimääräistä rasvaa. Jos maksasoluissa on rasvaa enemmän kuin 5%, tilaa kutsutaan rasvamaksaksi. Se itsessään on melko vaaraton tila, mutta etenkin yhteydessä runsaaseen alkoholin käyttöön, saattaa siitä kehittyä NASH-niminen tulehdussairaus. Siitä voi syventyä hengenvaarallinen maksasairaus, maksakirroosi. Arvion mukaan joka viides rasvamaksa kehittyy lopulta vaaralliseksi maksakirroosiksi. Tämä on merkittävä luku, sillä vyötärölihavista 7–8 ihmistä kymmenestä sairastaa rasvamaksaa.

Elintapojen muuttumisesta johtuen rasvamaksaa on tosiaan alkanut esiintyä kaikissa ikäryhmissä. Aikaisemmin yli 40-vuotiaita alkoholisteja koskettanut sairaus on muuttunut runsassokerisen ruokavalion myötä kaikkien ikäpolvien sairaudeksi, ja sen suurimpana aiheuttajana ei enää olekaan runsas alkoholin käyttö, vaan liiallinen sokeri. Etenkin lasten ja nuorten rasvamaksasta on syytä olla huolissaan. Rasvamaksaa voi esiintyä myös normaalipainoisilla henkilöillä, mikäli ruokavalio on vääristynyt ja erittäin runsassokerinen.

Vyötärölihavuus

Koska vyötärölihavuus on tällä hetkellä keskeisin rasvamaksaa aiheuttava riskitekijä, on syytä sanoa muutama sana sen kehittymisestä ja keskeisistä piirteistä. Vyötärölihavuudesta eli omenalihavuudesta on kysymys silloin, kun huomattava osa ylipainosta on kertynyt keskivartaloon. Tällöin ylimääräinen rasva on asettunut vatsaontelon sisälle sisäelinten ja suoliston väleihin ja juuri maksan sisälle. Tämä sisälmysrasva eli viskeraalinen rasva aiheuttaa rasvamaksan lisäksi moni muita vaarallisia sairauksia.

Miehillä vyötärölihavuus on naisia yleisempää, sillä estrogeeni suojaa naisia rasvan kertymiseltä vatsaonteloon. Vyötärölihavuutta ilmenee kuitenkin myös naisilla. Vaihdevuosien jälkeen naisella on yhtä suuri vyötärölihavuuden kehittymisen riski kuin miehellä. Tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta lisäävät rasvan kertymistä vatsaonteloon.

On syytä muistaa, että normaalipainoisellakin henkilöllä saattaa olla vyötärölihavuutta. Mittanauha kannattaa kaivaa esiin, kun huomaa vyötärömittansa suurentuneen. Naisilla vyötärölihavuuden raja on 90 cm ja miehillä 100 cm. Sitä hoidetaan laihduttamalla, sillä vatsaontelossa sijaitsevat rasvasolut reagoivat laihduttamiseen ihon alla sijaitsevia rasvasoluja nopeammin. Pitkäkestoinen aerobinen liikunta, kuten reipas kävely, vähentää rasvaa vatsaontelossa, vaikka näkyvää laihtumista ei tapahtuisikaan.

Rasvamaksan oireet ja hoito

Rasvamaksa saattaa olla täysin oireeton. Joissain tapauksissa se kuitenkin aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ylävatsalla oikealla puolella. Oireetonta rasvamaksaakin on kuitenkin syytä hoitaa, sillä kuten jo mainittu, siitä saattaa kehittyä henkeä uhkaava sairaus. Rasvamaksaan ei ole lääkehoitoa, mutta diabeetikoilla jotkin lääkkeet saattavat edesauttaa sen pienenemisessä.

Rasvamaksan pääasiallisin hoito on laihduttaminen. Jo muutaman prosentin painonpudotus saattaa alentaa rasvan määrää maksassa jopa kymmenellä prosentilla. Liikunta on myös tehokas maksaan kertyneen rasvan poistaja jo ilman laihduttamistakin. Kaikkein tehokkainta on tietysti sekä laihduttaa että lisätä liikuntaa. Vähärasvaisesta ruokavaliosta arvellaan olevan joissain tapauksissa hyötyä rasvamaksan hoidossa, mutta siitä ei vielä ole saatu tieteellistä näyttöä.

Rasvamaksaa sairastavan on syytä kontrolloida erityisesti fruktoosin määrää ruokavaliossaan. Tavallisessa valkoisessa sokerissa fruktoosia on noin puolet. Kola- ja muiden runsassokeristen virvoitusjuomien ja tuoremehujen runsas käyttö tulee lopettaa ja sokeroitujen elintarvikkeiden syöntiä rajoittaa. Muiden hiilihydraattien, kuten viljojen, hedelmien ja kasvisten käyttö ei ole haitallista, kunhan makeita hedelmiä, kuten viinirypäleitä, ei syödä kohtuuttomia määriä eli yli puolta kiloa vuorokaudessa. Runsas kasvisten ja juuresten käyttö edistää pysyvää laihtumista ja on näin ollen erittäin suositeltavaa.

Mikäli rasvamaksan taustalla on runsas alkoholin käyttö, tulee se lopettaa tai ainakin vähentää radikaalisti. Kakkostyypin diabetes on myös saatava hyvään hoitotasapainoon, sillä se on yksi rasvamaksan esiintyvyyttä ratkaisevasti lisäävistä tekijöistä.

Rasvamaksan toteaminen

Rasvamaksa saattaa nostaa verikokeiden kautta todettavat maksa-arvot, joihin lukeutuvat ALAT ja ASAT, jopa kaksin- tai kolminkertaisiksi normaaliin verrattuna. Mikäli mitään muuta maksa-arvoja nostavaa tekijää ei ole havaittavissa, on tällaisten koetulosten yhteydessä syytä epäillä rasvamaksaa etenkin, jos kyseessä on vyötärölihava henkilö. Se ei kuitenkaan aina nosta maksa-arvoja, vaan rasvamaksapotilaan maksa-arvot saattavat myös olla täysin normaalit.

Rasvamaksa näkyy myös ultraääni- eli kaikututkimuksessa. Rasvamaksa todetaankin usein sattumalöydöksenä, kun vatsan kaikututkimus on jostakin muusta syystä aiheellinen.

Rasvamaksan ennaltaehkäisy

Rasvamaksan kehittymistä voi olla vaikea ennustaa, mutta alttius rasvamaksan kehittymiseen on ainakin joissain tapauksissa perinnöllistä. On myös havaittu perinnöllistä piirrettä, joka suojaa rasvamaksan kehittymiseltä myös tilanteissa, joissa henkilö käyttää runsaasti alkoholia tai on vyötärölihava.

Koska perintötekijöitä ei voi muuttaa, paras tapa ennaltaehkäistä rasvamaksan kehittymistä on huolehtia elintapojen kunnollisuudesta. Liiallisen alkoholin käytön välttäminen ja runsassokerisesta ruokavaliosta luopuminen hyvissä ajoin ennen vyötärölihavuuden kehittymistä ovat tehokkaita keinoja rasvamaksan ennaltaehkäisyyn. Liikunta on niin ikään tärkeä tekijä rasvamaksan ennaltaehkäisyssä.

Rasvamaksa ei kuitenkaan ole peruuttamaton tila, vaan maksan rasvamäärä saadaan normalisoitua puuttumalla sen syntymiseen vaikuttaneisiin tekijöihin. Runsaan alkoholin käytön seurauksena kehittynyt rasvamaksa saattaa normalisoitua täysin korkin kiinnilaittamisen jälkeen. Samoin paluu takaisin normaalipainoon saattaa parantaa rasvamaksan kokonaan.