Transrasvat kiellettiin monissa New Yorkin osavaltion kunnissa – suuret terveydelliset vaikutukset

New Yorkin osavaltion useissa kunnissa päädyttiin kieltämään kokonaan transrasvoja sisältävien annosten tarjoaminen ravintoloissa. Kielto koskee sekä ravintoloita että pikaruokaketjuja. Muutoksella on saatu aikaan ratkaiseva parannus ravintolaruoan rasvakoostumukseen, jolla on ollut ratkaiseva merkitys kansalaisten ruokavalion laatuun ja sitä kautta terveydentilan kohentumiseen.

Mitä transrasvat oikein ovat?

Keinotekoisia transrasvoja syntyy, kun luonnossa pehmeinä esiintyviä rasvoja kovetetaan. Kovettaminen muuttaa rasvojen käyttäytymistä leivonnan ja ruoanvalmistuksen yhteydessä sekä vaikuttaa tuotteiden makuun. Juoksevat öljyt saadaan muuntoprosessissa muistuttamaan voita tai margariinia, mikä helpottaa niiden käsittelyä. Tällä tavalla tuotteita voidaan valmistaa edullisemmin ja helpommin, mikä alentaa elintarviketeollisuuden kustannuksia. Teollisesti valmistettujen transrasvojen ohella niitä esiintyy myös luonnossa. Otsikossa mainittu kielto koskee kuitenkin vain näitä teollisesti muokattuja aineita.

Miksi ne ovat ihmiselle haitallisia?

Kovettaminen myös muuttaa luonnollisen tyydyttymättömän rasvahapon, joka on ihmiselle terveellistä ravintoa, epäterveellisiksi ja muuntuneiksi rasvahapoiksi. Ne vähentävät hyvälaatuisen HDL-kolesterolin määrää veressä muuttaen veren kolesterolitasapainoa epäterveelliseen suuntaan, mutta ne toisaalta edistävät LDL-kolesterolin hapettumista jouduttaen verisuonten seinämien paksuuntumista. Nämä vaikutukset ovat kiistattomia etenkin teollisesti muokatuilla, keinotekoisilla transrasvoilla. Luonnollisilla transrasvoilla näitä samoja haitallisia vaikutuksia ei ainakaan samassa mittakaavassa ole. Luonnollisen transrasvan, joka on nimeltään vakseenihappo, on todettu jopa alentavan valtimotautiin sairastumisen riskiä.

Valtimotauti on keskeinen sepelvaltimotaudin sekä sydän- ja aivoinfarktikuolleisuuden riskitekijä. Siksi transrasvojen käytön vähentämisen kautta saavutettu valtimotaudin esiintyvyyden aleneminen parantaa ratkaisevasti kansallista terveydentilaa ja alentaa ennenaikaisten sydän- ja aivoinfarktikuolemien riskiä huomattavasti.

Transrasvojen lähteet

Transrasva on usein näkymätöntä rasvaa, ja siksi sen saantia on vaikea kontrolloida. Tavallisimpia sen lähteitä ovat leivonnaiset, keksit, jäätelö, mikropopcornit, juustot ja pikaruoka. Maitorasvasta noin 40% on luonnollista transrasvaa, mutta sen haitallisuus ihmiselle on tällä hetkellä vasta laajamittaisen selvitystyön alla.

Kuluttajalla ei ole mitään mahdollisuutta arvioida, sisältääkö tuote keinotekoisia transrasvoja, vaan hän on täysin teollisuuden merkintöjen varassa. Transrasvojen pitoisuuksien merkitseminen pakkaukseen on nykyään pakollista. Hyvin pieniä pitoisuuksia ei ole kaikkialla pakollista merkitä, mikä on saanut monet tuottajat alentamaan pitoisuuksia juuri sen verran, ettei aineesta tule pakkaukseen mainintaa.

Transrasvoihin liittyy myös monia väärinkäsityksiä. Yleisesti luullaan, että kaikki kovetettu kasvisrasva sisältää transrasvoja. Näin ei ole, vaan niiden määrä ja laatu riippuvat kovetteen ja käytetyn rasvan laadusta. Suurimpia määriä tätä ainetta sisältävät teollisuudessa käytetyt paistorasvat, kun taas kotitalouksille myytävät leivontamargariinit ja voileipämargariinit sisältävät varsin vähän, jos lainkaan transrasvoja.

Transrasvojen aiheuttamat vaikutukset

Kolme vuotta transrasvat kieltävän säädöksen voimaan astumisen jälkeen molempien infarktien esiintyvyys on pienentynyt yhteensä 6,2 prosentilla niissä New Yorkin alueen kunnissa, joissa transrasvojen käyttö ravintolaruoassa oli kiellettyä. Prosenttiosuutta on verrattu saman alueen verrokkikuntiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi, että transrasvat kieltäneessä kunnassa tapahtuu 100 000 asukasta kohti 43 sydäninfarktia vähemmän kuin naapurikunnassa, jossa niiden käyttö ravintolaruuassa on sallittua.

Tohtori Eric Brandt tutki yhdessä työryhmänsä kanssa sydäntautisairauksia New Yorkin alueen sairaaloiden rekistereistä vuosien 2002 ja 2013 aikana. Tuona ajanjaksona 11 osavaltion kunnista oli kieltänyt transrasvojen käytön ravintoloissa, kun se taas oli edelleen sallittua 25 kunnan alueella. Sydäntautien esiintyvyys laski tutkimusaikana koko New Yorkin osavaltiossa huomattavasti – vuosittaisesta yli 800 sairastapauksesta alle 700 tapaukseen 100 000 ihmistä kohti – mutta lasku oli huomattavasti jyrkempää niissä osavaltioissa, joissa transrasvojen käyttö oli kielletty. Näiden tutkimustulosten perusteella Yhdysvalloissa harkitaan vastaavaa koko liittovaltiota koskevaa kyseisen ainesosan kieltoa, joka astuisi voimaan vuonna 2018.

Yksinomaan ravintolaruokaa koskevalla kiellolla saavutettiin näin merkittävät tulokset. Voimme vain arvailla, miten merkittävä olisi sairauksien lasku, jos myös kotiin myytävät einekset, leivonnaiset, makeiset ja jäätelö saataisiin kokonaan tämän kiellon piiriin. Meidän ei kuitenkaan tarvitse odottaa, että viranomaiset kieltävät transrasvojen käytön. Voimme nimittäin omilla valinnoillamme vaikuttaa niiden saantiin, parantaa siten omaa terveydentilaamme ja vähentää alttiuttamme saada esimerkiksi sepelvaltimotauti.

Transrasvojen välttäminen

Keinotekoisia, haitallisia transrasvoja on helpointa välttää vähentämällä pikaruokien ja einesten nauttimista sekä perehtymällä huolellisesti valmisleivonnaisten, makeisten ja jäätelön tuoteselosteeseen. Popcornit taas kannattaa valmistaa perinteisellä menetelmällä kuumassa öljyssä, vaikka sitä kuumennettaessakin syntyy jonkin verran transrasvoja. Koska lapset ja nuoret ovat tyypillisimpien niitä sisältävien elintarvikkeiden suurkuluttajia, kannattaa vanhempien auttaa lapsiaan tekemään tietoisia valintoja ja totuttaa heitä kotona tuotteisiin, joissa niitä ei ole. Ruokailu hampurilaisravintoloissa kannattaa korvata muulla hemmottelulla mahdollisimman usein.

Vaikka yksilöllä on itsellään suurin vastuu transrasvojen käytöstään, kuuluu osa vastuusta niiden välttämisestä kuitenkin myös elintarviketeollisuudelle ja ravintoloille. Harva kysyy ulkona syödessään, millaisia rasvahappoja annos sisältää. Tämä voisi olla aiheellista, sillä kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen ja kasvaneen tietotaidon osoittaminen pakottaisi elintarviketeollisuuden lopulta luopumaan kokonaan keinotekoisten transrasvojen käytöstä. Maailmanlaajuisesti tämä tietäisi huomattavan sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien riskitekijän poistumista. Tämän osoittavat selvästi New Yorkin osavaltiossa merkittävän kiellon jälkeen tehdyt tutkimukset.